Veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok!

24.12.2015 00:01

Pokojné prežitie vianoc v kruhu najbližších a osobné úspechy v roku 2016 Vám želá LaStra.