Certifikát z registra solventných firiem

Certifikát z registra solventných firiem

28.6.2016 bola spoločnosť LASTRA certifikovaná registrom solventných firiem. Znamená to, že s nami môžete spolupracovať bez rizika a bez obáv z pohľadu predajcu či zákazníka. Platíme načas a zostávame bez dlhov.